De makers van Bots!

De Luisterpost|Bralectah

Stichting De Luisterpost|Bralectah is een gereformeerde organisatie die zich tot doel stelt om kerkleden te betrekken bij het kerkelijke leven. De LPB gebruikt hiervoor audiovisuele middelen, zoals cd en dvd's. Een grote groep mensen moet door ziekte en/of ouderdom veel van dit kerkelijke leven missen. Daarnaast ervaren steeds meer mensen dat het kerkelijke leven door allerlei redenen aan hen voorbij gaat. Ook voor deze groep maakt de LPB audio- en videoverslagen van bijeenkomsten / activiteiten en documentaires over kerkelijke ontwikkelingen.

Met Bots! wil de LPB vooral stimuleren dat kerkelijke organisaties meer gebruik gaan maken van audiovisuele middelen. De LPB laat met dit project zien wat er mogelijk is om jongeren, maar ook andere kerkleden, op een moderne aansprekende manier te bereiken.
De LPB wil kerkelijke organisaties helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van audiovisuele projecten. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de ervaring die de LPB heeft opgedaan bij het maken van audiovisuele producties

Kijk voor meer informatie over de LPB op www.luisterpost.nl.

RAP

RAP is een christelijk productiebedrijf dat door de LPB is aangetrokken om het Bots! project te produceren. De mensen van RAP zijn de creatieve geesten achter het hele project. Bij hen groeide de ideëen vanaf papier uit tot het uiteindelijke Bots! pakket met een aantal zeer pakkende videoproducties.

Wilt u meer informatie over RAP? Mail hen dan voor meer informatie of een afspraak: rapproducties@hotmail.com

Reineir Sonneveld, student Theologie aan de TU van Kampen, schreef een scriptie met als titel 'The Lord of the Reels'. Het thema van deze scripte is: Film en theater in gereformeerde kerken.

U kunt deze scripte hier downloaden:

Lord_of_the_reels.doc (Word, 367 kb)

Joan Herrebout

Joan is mede door haar studie Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool te Ede bij dit project betrokken geraakt. Zij werd gevraagd om mee te werken aan dit project en besloot om hier haar afstudeerproject van te maken. Haar input lag vooral op het gebied van het verwerkingsmateriaal, wat van onschatbare waarde is voor dit hele project. Dit materiaal maakt het mogelijk dat de films op een heldere en open manier besproken kunnen worden.

Het onderzoek van Joan over 'Het gebruik van multimedia/film in de kerk en de haalbaarheid, mogelijkheden van het project Bots!' kunt u hier downloaden:

Onderzoek_bots.doc (Word, 363 kB)