Wat is

Bots! is een project van Stichting De Luisterpost | Bralectah en RAP Producties. Het heeft als doel tieners met behulp van korte speelfilms te confronteren met actuele thema's, ze hierover na te laten denken en ze verder te helpen aan de hand van de bijbel.

 De titel Bots! wijst dan ook op confrontatie. Na het kijken van de korte film worden de tieners langzamerhand meegenomen naar de bijbel om te kijken wat de bijbel over deze onderwerpen te vertellen heeft.

Project Bots! is een pilot-project. Dat betekent dat er vier heel verschillende films zijn geproduceerd om alle mogelijkheden van het medium uit te diepen.

Verder betekent het dat er tegen een laag budget is gefilmd en dat er de vrijheid was om te experimenteren. Na een evaluatie van het project kunnen er nieuwe films worden geproduceerd, eventueel in samenwerking met andere organisaties. Graag nodigen we geïnteresseerden uit contact met ons op te nemen.
.

Voor wie is Bots!?

Het bijbelstudiemateriaal van het project Bots! kan gebruikt worden door leiders van christelijke bijbelstudiegroepen met jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 12 en 16 jaar.

De DVD en het bijbehorende lesmateriaal zijn bedoeld als aanvulling op het bestaande verenigings- en/of clubwerk.

De lessen zijn gemakkelijk in te passen in het gewone programma van het seizoen. Je kunt er voor kiezen om de filmbesprekingen te verspreiden over een heel seizoen van het verenigings- of clubwerk. Maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld een serie van zeven besprekingen achter elkaar.

In eerste instantie is het materiaal bedoeld voor een filmbespreking met aansluitend een bijbelstudie, gehouden in kleine groepen. Maar de DVD kan ook zonder bespreking vertoond worden en bijvoorbeeld gebruikt worden in jongerendiensten als inleiding op de meditatie.